1

Het maatschappelijk belang

Wij vinden dat de overheid geld moet geven aan een samenleving met goede publieke voorzieningen. Een voorbeeld van zo’n voorziening is de publieke omroep.

De publieke omroep heeft de belangrijke taak om misstanden te onthullen, informatieve en verbindende programma’s te maken. Dichtbij de mensen in het land, zodat iedereen zich aangesproken voelt.

2

Geld voor nieuwe technieken

De programmamakers van de publieke omroep moeten de vrijheid krijgen om programma’s te maken.

Ook moeten zij jou, het publiek, op alle mogelijke manieren, tijden en plaatsen kunnen bereiken. Daarom moet er geld beschikbaar komen voor nieuwe technieken om alle groepen in onze samenleving te bereiken.

3

Meer zekerheid

De publieke omroep krijgt steeds minder geld om goede programma’s te maken. Dat komt door de bezuinigingen van de politiek. Maar ook omdat ze minder geld krijgen van advertenties. Minder geld betekent ook minder zekerheid voor de omroepmedewerkers.

Steeds meer werknemers bij de publieke omroep krijgen alleen maar een tijdelijk en onzeker contract. De werkdruk neemt almaar toe en de beloning en waardering blijven achter. En dat terwijl ze vaak dag en nacht klaar moeten staan.

Zij hebben recht op meer werk- en inkomenszekerheid en willen hun werk met privé kunnen combineren.

4

Een stabielere financiering

Wij willen dat de overheid een gezonde toekomst van de publieke omroep veiligstelt door:

  • Een stabiele financiering van de publieke omroep mogelijk te maken die de omroepmedewerkers in staat stelt om kwalitatief goede programma’s te blijven maken.
  • Omroepmedewerkers in staat te stellen met inzet van alle moderne technische middelen via radio, televisie en internet alle Nederlanders te kunnen bereiken.
  • Een verhoging van het omroepbudget. Dat is hard nodig om omroepmedewerkers werkzekerheid te bieden met goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Zo heeft de publieke omroep meer geld om goede programma’s te maken. Ook kan de omroep dan de medewerkers beter betalen en een zeker bestaan geven.

Goedkoopste in Europa

De Nederlandse publieke omroep is al een van de goedkoopste van Europa. Door meerdere kabinetten is al bijna 300 miljoen euro op de publieke omroep bezuinigd. Er moet niets meer van af. Sterker nog: er moet volgens ons geld bij om de kwaliteit, diversiteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van onze publieke omroep in de toekomst te garanderen.

Dat kan door:

  • De wegvallende reclame-inkomsten te compenseren.
  • In de Mediawet is een aanpassing van de wijze van financiering van de publieke omroep noodzakelijk. Nu kent die de zogenaamde ‘geld op schema systematiek’. Deze onzekere systematiek veroorzaakt te veel flexcontracten – terwijl het om structureel werk gaat - en voor onderbetaalde freelancers.
  • In de Mediawet vast te leggen dat budgetten worden verhoogd aan de hand van de prijs- en loonindex.
  • Buitenlandse mediabedrijven die gebruikmaken van de Nederlandse media te belasten. Internationale mediaconcerns (zoals Facebook en Google) die (deels) Nederlandse mediabedrijven bezitten of gebruikmaken van de digitale infrastructuur, zouden daarvoor meer moeten betalen.

Teken de petitie:

Uitklappen
aan het laden